Inschrijving

U kunt zich via deze website inschrijven op één of meerdere cursussen, lezingen of excursies. Betaling gebeurt direct via iDeal of door het afgeven van een incassomachtiging. Direct na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Hierop staan de gegevens van de betreffende activiteit, zoals de data en de locatie vermeld. Er kan op de cursussen ingeschreven worden vanaf het moment dat de programmabrochure is verschenen en het cursusprogramma op de website verschijnt. 

Annulering en wijzigingen

Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de activiteit bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om deze ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven! Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een activiteit te annuleren. U krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht, hoort u niets dan gaat de activiteit gewoon door. In geval van annulering krijgt u uw geld terug of kunt u zich inschrijven voor een andere cursus. Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden. Ook de locaties zijn onder voorbehoud, bij wijzigingen ontvangt u hierover bericht. Voor iedere activiteit geldt een maximum aantal deelnemers. In incidentele gevallen kan worden besloten om van het maximum aantal deelnemers af te wijken.

Restitutie

Tot een week (7 dagen) vóór aanvang van de activiteit krijgt men het volledige bedrag retour. Voorwaarde hiervoor is wel dat u schriftelijk of via het contactformulier op deze website contact opneemt met Latent Talent Leusden en de annulering doorgeeft. Daarna is gedeeltelijke restitutie alleen mogelijk bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. In die gevallen is een restitutie van 50% over de op het moment van het verzoek resterende lessen mogelijk. Hiervoor dient er een schriftelijk verzoek aan Latent Talent Leusden te gericht te worden. Mocht u te laat zijn voor restitutie, dan kunt u de cursusdeelname eventueel ook overdragen aan een ander. Geef dit wel door aan de administratie.

Volle cursussen en wachtlijsten

Wanneer u zich wilt inschrijven voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. U kunt dat doen door het invullen van het contactformulier op deze website. Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met u op.

Ruiling

Wanneer u tijdens de cursus wilt overstappen naar een andere cursus, kan dat alleen na overleg met de Latent Talent. Die alternatieve cursus dient dan wel binnen de tijd dat de oorspronkelijke cursus loopt te starten.

Aansprakelijkheid

Latent Talent Leusden is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.


Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.