52. HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE 19DE EEUW EN ZIJN POSITIE IN EUROPA

€ 13,00

71 plaatsen beschikbaar
Inschrijven
Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, en zijn positie in de Negentiende Eeuw.
Uit onze oudere/jongere geschiedenis blijkt, dat Patriotten en Prinsgezinden   voor en na de Franse revolutie en de latere bezetting van onze Lage landen door Napoleon, het veel geprezen polderen al hadden uitgevonden. In deze sfeer en met in achtneming van het toenmalige standenverschil legde onze tweede koning, Koning Willem I, de basis voor ons koninkrijk.  De opeenvolgende koningen en koninginnen hebben van uit de roep van het “volk” om democratische hervormingen door te voeren een basis voor hun bestaansrecht gevonden en gekregen. De totstandkoming van ons koninkrijk in de 19 de eeuw, in relatie met het omringend Europa, Is een complexe en verwarrende geschiedenis. De rol die opeenvolgende leden van ons Koningshuis hierin speelden is veelal niet bekend.  Samen met de   politieke, sociale en economische ontwikkelingen heeft de technologische revolutie ons grondgebied niet onberoerd gelaten.

 

1 woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur

Datum: 6/11

 

Locatie: De Til

Docent: dr. Maarten L.A.Kaptein

Inlichtingen cursus: 06-29593044

Inlichtingen organisatie: 06-20736977

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte