Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen, vraagt Latent Talent u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de cursus uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of op beveiligde servers van een derde partij. Latent Talent noch deze derde partij zullen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. De gegevens zullen evenmin gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor u zich heeft aangemeld.

Doel van het verzamelen de gegevens

Stichting Latent Talent verzamelt de persoonsgegevens als naam, emailadres en telefoonnummer van cursisten om het mogelijk te maken de deelnemers te informeren over hun inschrijving, zoals een reminder voor de start van de lessen, of als er wijzigingen met betrekking tot eerder gemaakte afspraken zijn. 

Toegang tot de gegevens

Alleen degenen die administratief betrokken zijn bij het inschrijvingsproces hebben toegang tot het digitale verwerkingssysteem. Dit betreft het bestuur van Stichting Latent Talent en de vrijwilliger die het systeem bijhoudt. Deze hebben allen geheimhoudingsplicht. 

Communicatie

Zodra u zich bij ons aanmeldt als deelnemer voor een workshop/cursus/lessen, wijzen wij u middels het inschrijfformulier op het privacyreglement en dit reglement wordt tevens op onze website vermeld.Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat Latent Talent die berichten bewaart. Soms vraagt Latent Talent u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of op servers van derden. Latent Talent zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Vrijwilligers en docenten

Van de vrijwilligers en docenten bij de Stichting Latent Talent worden NAW-gegevens opgeslagen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden met betrekking tot privacy als beschreven voor de cursisten/cliƫnten van Stichting Latent Talent. De persoonsgegevens van de docenten en vrijwilligers worden verzameld om samen met hen het cursusprogramma samen te kunnen stellen en eventuele vergoedingen te kunnen betalen.

Doeleinden

Latent Talent verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de mogelijkheden binnen de lessen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze werkwijzen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bewaartermijn voor de voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens van cursisten worden bewaard totdat een cursus geheel is afgerond. De persoonsgegevens van docenten en andere medewerkers van Latent Talent worden tot maximaal zes maanden na het beƫindigen van de samenwerking met de Stichting bewaard en daarna vernietigd. Voor de nieuwsbrieven worden de persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden na uitschrijven voor de nieuwsbrief bewaard. Gegevens met betrekking tot donaties worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bewaard en daarna vernietigd.

Keuzes voor persoonsgegevens

Stichting Latent Talent geeft alle betrokkenen het recht inzage te krijgen in alle op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Geregistreerde gegevens alsmede het dossier is door de betrokkene op verzoek in te zien. Aan een schriftelijk verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan. 

Aanpassen/uitschrijven van de Nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Bij uitschrijven worden al uw gegevens binnen drie maanden verwijderd.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Latent Talent opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Cookies

Latent Talent gebruikt geen cookies.

Vragen en feedback 

Stichting Latent Talent controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met Latent Talent opnemen: 

Stichting Latent Talent, Rietspinner 2, 3831 DR Leusden